Nasze inwestycje

Budowa nowego garażu dla floty ZGKiM

Budowa nowego ujęcia wodnego w Koźlu

Zagospodarowanie parkingu przed ZGKiM

Zakup nowej zamiatarki

Zakup wozu asenizacyjnego