Zagospodarowanie parkingu przed ZKGiM

Aby zapewnić Interesantom łatwy dostęp do załatwienia wszelkich czynności w ZGKiM w Strykowie zapoczątkowaliśmy modernizację placu przed budynkiem zakładu. Stare PRL-owskie budynki i instalacje zostały zburzone i usunięte a większość placu została pokryta asfaltem. Nowy parking zostanie wyposażony w niezbędne oznakowanie poziome miejsc parkingowych, miejsc dla osób niepełnosprawnych a także kierunków przemieszczania. Na parkingu pojawi się również roślinność i nasadzenia, które dopełnią całość inwestycji.

Inwestycja jest realizowana środków własnych ZGKiM w Strykowie.

Zaawansowanie inwestycji
0%