Witamy na stronie ZGKiM w Strykowie!

Strefa klienta

Ujęcia wody

Ekofaktura

Flota

Inwestycje

Planowane wyłączenia i aktualne awarie

Oczyszczalnie ścieków

Gospodarka odpadami

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych