Zakup wozu asenizacyjnego

W związku z dużą ilością obsługiwanych klientów ZGKiM w Strykowie zdecydował się na zakup wozu asenizacyjnego, pozwalającego zwiększyć zakres naszych usług . Samonośny zbiornik zamontowany jest na jednoosiowym zestawie kołowym.

Inwestycja została  zrealizowana z środków własnych ZGKiM w Strykowie.

Zaawansowanie inwestycji
0%