Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Stacja uzdatniania wody w Zelgoszczy

Elementy technologiczne SUW-u:

  • Dwie studnie głębinowe o głębokości 55.5 m oraz 61 m
  • Pompownia I stopnia

2 pompy głębinowe

  • Pompownia drugiego stopnia

1 Zbiornik Retencyjny Betonowy o pojemności 250m3

Zestaw 3 pomp

  • Zestaw 5 filtrów
  • Agregat prądotwórczy