Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Stacja uzdatniania wody w Warszewicach

Elementy technologiczne SUW-u:

  • Dwie studnie głębinowe o głębokości 45 m
  • Pompownia I stopnia

2 pompy głębinowe

Zestaw 3 pomp

  • Zestaw 2 filtrów