Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Stacja uzdatniania wody w Strykowie

Elementy technologiczne SUW-u:

  • Studnia głębinowa o głębokości 204 m
  • Pompownia I stopnia

2 pompy głębinowe o mocy 15 kW

  • Pompownia drugiego stopnia

2 Zbiornik Retencyjne Stalowe o  pojemności 300 m3

Zestaw 5 pomp

  • Aerator + Kompresor
  • Zestaw 2 filtrów
  • Agregat prądotwórczy