Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Stacja uzdatniania wody w Niesułkowie

Elementy technologiczne SUW-u:

  • Dwie studnie głębinowe o głębokości 52.5 m oraz 54 m
  • Pompownia I stopnia:

2 pompy głębinowe

  • Pompownia drugiego stopnia:

2 Zbiorniki Retencyjne Stalowe o pojemności 150 m3

Zestaw 3 pomp

  • Aerator + Kompresor
  • Zestaw 2 filtrów
  • Agregat prądotwórczy