Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Elementy technologiczne SUW-u:

  • Dwie studnie głębinowe o głębokości  69.5 m i 70 m
  • Pompownia pierwszego stopnia

2 pompy głębinowe

  • Pompownia drugiego stopnia

1 Zbiornik Retencyjny Betonowy o pojemności 400 m3

Zestaw 3 pomp

  • Zestaw 5 filtrów
  • Aerator + sprężarka
  • Mieszacz
  • Agregat prądotwórczy