Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Stacja uzdatniania wody w Bratoszewicach