Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Pompownia wody w Dobrej

Elementy technologiczne Pompowni Wody:

  • Dwie studnie głębinowe o głębokości 41 m oraz 44 m
  • Pompownia I stopnia

2 pompy głębinowe (studnie IV rzędowe)

Ze względu iż jakość wody ujęcia w Dobrej spełnia wszystkie wymogi może być pompowana bezpośrednio do wodociągu. W tym przypadku nie jest wymagany proces uzdatniania wody.