Proces uzdatniania wody to : wydobycie wody napowietrzanie filtracja magazynowanie pompowanie wody na sieć

Stacja uzdatniania wody w Ługach

Elementy technologiczne SUW-u:

  • Dwie studnie głębinowe o głębokości 30 m oraz 31 m
  • Pompownia I stopnia

2 pompy głębinowe

  • Pompownia drugiego stopnia

2 Zbiorniki Retencyjne Stalowe o pojemności 150m3

Zestaw 8 pomp

  • Aerator + sprężarka
  • Zestaw 3 filtrów
  • Agregat prądotwórczy