BUDOWA NOWEGO UJĘCIA W KOŹLU

Mając na uwadze zwiększające się zapotrzebowanie mieszkańców na wodę oraz zapobieganie przerwom w dostawie wody w miejscowości Koźle, ZGKiM realizuje budowę nowego ujęcia. Dotacja na budowę nowej studni głębinowej jest realizowana z dotacji Gminy Stryków. Nowa pompa głębinowa o wydajności do 50 m3/h będzie zasilała zbiornik retencyjny o pojemności 300 m3. Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane na czerwiec 2021 r.

Nowa inwestycja wpłynie na dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej w Naszej gminie.

Zaawansowanie Inwestycji
0%